KURUMSAL

Hakkımızda

1986 yılında kurulan Cevher Yapı 29 -30 yıldır faaliyetlerine devam etmektedir. Şirketimiz kuruluşundan bu yana Restorasyon, İnşaat, Endüstriyel Yapılar ve Altyapı alanında geniş bir bilgi birikimine sahip, eğitimli ve deneyimli insan kaynağı ile yoluna devam etmektedir.

Ana prensibimiz taahhütlerimizi zamanında ve istenilen kalitede yerine getirmektir. Bu prensibimizi uygularken alanında uzman ve yetkin insan kaynağımızla aralıksız çalışıyoruz. Etik ilkelerimizden hiçbir koşulda taviz vermiyoruz.


Şirketin Faaliyet Alanları

Cevher Yapı’nın faaliyet alanları başlıca şunlardır:

  • İnşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz altyapı, üstyapı, restorasyon işlerinin yapımı :
    • Türkiye Cumhuriyeti Bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler belediyeler, mahalli idareler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan söz konusu projeleri gerçekleştiriyoruz.
  • Her türlü inşaat taahhüt işleri:
    • Konut işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kat karşılığı arsa almak ve kat karşılığı inşaat yapmak. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık artırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların mekanik, elektrik, tesisat ve inşaat işlerini bunlarla ilgili ekipman ve malzeme alımı, satımı ve anahtar teslimi taahhüt etmek, Toplu Konut ve siteler, okul, hastane, hava meydanı, limanlar, sulama kanalları köprü, tünel, yol, sınai yapı ve fabrika inşaat işlerini taahhüt etmek, yapmak ve yaptırmak veya emaneten yapımcı olarak bu işleri üslenmek.

Şirketin Mali Durumu

Cevher Yapı 29 yıllık tecrübesi ile restorasyon, inşaat işleri ve endüstriyel yapılarda yaklaşık 32 milyon USD büyüklüğünde projeleri başarı ile gerçekleştirmiştir.

Firmamızın gerçekleştirdiği işlerdeki başarısı, dürüst, ilkeli davranış ve ortaklık yapısı ile bankalar nezdinde 25 Milyon USD’lık kullanılabilir krediye sahip olmuştur.

Ekibimiz

Ekibimiz ülkemizin saygın üniversitelerinden mezun ve 20 yılı aşkın deneyime sahip mühendislerden oluşmaktadır. Yönetici kadromuz içerisinde inşaat mühendisi, makine mühendisi, elektrik-elektronik mühendisi, endüstri mühendisi ve mimar bulunmaktadır.


Misyonumuz

İnşaat alanında ülkemizin en başarılı ve en iyi şirketlerden birisi olmak ve paydaşlarına en büyük getiriyi sağlamak.

Vizyonumuz

İnşaat alanında, tekniği, kalitesi ve hizmeti ile yurtiçi ve yurtdışında büyük bir marka olmak.