Aziz Mahmut Hüdayi Mah. Şemsipaşa Bostanı Sok. 7/4 Üsküdar / İstanbul

Cevher Yapı’nın faaliyet alanları başlıca şunlardır:

İnşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz altyapı, üstyapı, restorasyon işlerinin yapımı :

Türkiye Cumhuriyeti Bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler belediyeler, mahalli idareler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan söz konusu projeleri gerçekleştiriyoruz.

Her türlü inşaat taahhüt işleri:

Konut işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kat karşılığı arsa almak ve kat karşılığı inşaat yapmak. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık artırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların mekanik, elektrik, tesisat ve inşaat işlerini bunlarla ilgili ekipman ve malzeme alımı, satımı ve anahtar teslimi taahhüt etmek, Toplu Konut ve siteler, okul, hastane, hava meydanı, limanlar, sulama kanalları köprü, tünel, yol, sınai yapı ve fabrika inşaat işlerini taahhüt etmek, yapmak ve yaptırmak veya emaneten yapımcı olarak bu işleri üslenmek.